The board calls all shareholders for an extra general assembly to be held at November 20th, 4 PM, at SUP46, Regeringsgatan 65. Stockholm. The full announcement is under located under the Press Releases tab. 

Styrelsen kallar aktieägarna till en extra bolagsstämma, som ska hållas den 20 november kl 16.00, på SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm. Den fullständiga kallelsen finns länkad under fliken Press Releases.