RVN Portfolio company Mindconnect helps Bzzt become smartest in town

Mindconnect, together with Bzzt, has signed a collaboration agreement that will make Bzzt faster and more efficient. The agreement will allow more trips with a faster pick up and shorter travel time for the customers. At the same time they are using the city’s limited space in a better way.

Best possible route every day

In addition to keeping track of traffic flow in cities, Mindconnect offers tailored map and navigation services that are easy to adapt to local needs and the trend towards smart cities. Bzzt is an exciting customer from this perspective. The taxi pods are powered by electricity and require, for example, travel times that take into account the maximum speed of 45 km/h.

“As we grow, the need to become even smarter increases the way we use the fleet. Cooperation with Mindconnect will provide us with better route planning and make us both faster and more efficient in the Stockholm traffic. It will benefit both customers and the city”, says Sven Wolf, CEO at Bzzt.

“Bzzt is a dream customer for us. Bzzt has all components of the future’s environmentally-friendly transportation and requires configurable maps and vehicle-specific services. With our CityFlow technology platform, we have the unique opportunity to meet the requirements today, in order for Bzzt to be able to guide their fleet in an optimal way. Together we further develop our businesses”, says Jonas Bohman, CEO at Mindconnect.

http://mindconnect.se/?p=2309

Mindconnect ska hjälpa Bzzt att bli smartast i stan

Mindconnect och Bzzt har tecknat avtal om samarbete som ska göra Bzzt snabbare och effektivare. Så att Bzzt kan köra ännu fler resor, hämta upp och köra kunder snabbare, och använda stadens begränsade utrymme på ett bättre sätt.

Bästa möjliga rutt varje dag

Förutom att hålla koll på hur fordonstrafiken flyter i städer, erbjuder Mindconnect skräddarsydda kart- och navigationstjänster som är enkla att anpassa till lokala behov och utvecklingen mot smarta städer. Bzzt är en spännande kund ur detta perspektiv. Taxi-podarna är eldrivna och behöver till exempel få restider som tar hänsyn till max hastigheten 45km/tim.

”I takt med att vi växer ökar behovet av att bli ännu smartare med hur vi använder fordonsflottan. Samarbetet med Mindconnect kommer att ge oss bättre ruttplanering och göra oss både snabbare och mer effektiva i Stockholmstrafiken. Det vinner både kunderna och staden på”, säger Sven Wolf på Bzzt.

“Bzzt är en drömkund för oss. Bzzt har alla komponenter av framtidens miljöriktiga transporter och behöver konfigurerbara kartor och fordonsspecifika tjänster. Med vår teknikplattform CityFlow besitter vi den unika möjligheten att tillgodose det behovet idag, för att Bzzt skall kunna guida sin fordonsflotta optimalt. Tillsammans vidareutvecklar vi varandras affärer”, säger Jonas Bohman på Mindconnect.