We are investing in Etanol at Sweden AB. The company manufactures patented production equipment for processing leguminous plant through so-called wet threshing. The output is primarily ethanol and protein for replacing soy bean source protein. http://www.peasonearth.se

RVN har i veckan investerat i ett nytt spännande bolag, Ecoetanol AB. Bolaget tillhandahåller en patenterad produktionsutrustning för att processa baljväxter, främst åkerböna, genom så kallad våt-tröskning. Som slutprodukt erhålls framför allt protein, där Sverige idag importerar stora mängder från soja men med den nya metoden kan ha potential att bli självförsörjande. Metoden ger också etanol, koldioxid och djurfoder. Andra fördelar är att bonden kan skörda tidigare, vilket ger utrymme för höstsådd av vete samt större skörd pga växtföljden.  Se mer information på www.peasonearth.se