RVN has acquired 3.3% of Soliga Energi AB. The company operates in the solar sector from its base in Karlstad, western Sweden. Soliga Energi AB offers installation of turnkey production units for solar electricity. The customers are both corporate and domestic customers, and the systems are offered on direct sale or for for leasing. The company originates from the Glava solar power plant in Värmland, and also have connections to the strong Norwegian solar industry. After having operating only one year, several successful projects have already been completed. We see good opportunities that Soliga will take a huge part of the rapidly growing market for photovoltaics in Sweden.

---

RVN har förvärvat 3,3% av Soliga Energi A. Bolaget verkar inom solenergisektorn och är baserat i Karlstad. Soliga Energi AB erbjuder installation av nyckelfärdig solel till såväl företags- som hushållskunder, antingen via leasing eller direktköp. Bolaget har sitt ursprung i från Glava solcellsfabrik i Arvika, och har därmed även kopplingar till den starka norska solindustrimiljön. Efter ett knappt års verksamhet har man redan ett flertal genomförda projekt och vi ser goda möjligheter att de kommer ta för sig en rejäl bit av den kraftigt växande solcellsmarknaden i Sverige.