Funding from the Swedish Energy Agency granted for 3D-iExtrusion® projects enabling energy-efficient products/systems and production in new market segments. Press release in English:  https://lnkd.in/gBdMacW ...

Energimyndigheten har beviljat stöd på upp till 2,9 miljoner kronor till Reliefed Technologies för projekt avsett att främja kommersialiseringen i nya industrisegment av bolagets patenterade 3D-teknik - 3D-iExtrusion® för energieffektivare produktion och produkter.

Reliefed Technologies och bolagets patenterade 3D-iExtrusion® möjliggör nya design- och produktutvecklingslösningar samt kostnads- och energieffektiv 3D-massproduktion för produkter och applikationer. Möjligheten att utveckla energioptimerade 3D komponenter samtidigt som energi och materialanvändning reduceras i produktionsprocessen är parametrar som fått Energimyndigheten att bevilja stöd till Reliefed.

Stödet på 2,9 miljoner kronor kommer bland annat användas i projekt för utveckling, simulering, produktion och provning av komponenter för energieffektivisering av fasad- och fönstersystem, vilket öppnar för en mycket stor global marknad i både kalla och varma klimat, samt för att påvisa materialbesparingar och rena energibesparingar i produktion vid användning av 3D-iExtrusion® i relation till konventionella tillverkningsmetoder.

"Våra kunder och marknaden efterfrågar nya sätt och lösningar för att möta krav med avseende på designfrihet samt kostnads- och energieffektiv massproduktion. Stödet från Energimyndigheten möjliggör att vi ytterligare kan påvisa och verifiera just dessa möjligheter och värden som vår 3D-teknik ger, inte minst ur produktivitets och energiperspektiv", säger Mikael Eklund, vd på Reliefed.

and in Swedish: https://lnkd.in/gqaeC-g