Renewable Ventures

Renewable Ventures Nordic AB (RVN) är ett venture capitalbolag som investerar i små onoterade och noterade innovativa miljöteknikbolag med stor inhemsk och global utvecklingspotential.

Affärsidé

Vi investerar i unga, innovativa bolag, med syfte att stödja deras tillväxt och ge värdestegring för våra aktieägare. Fokus ligger på förnyelsebar energi, energieffektivisering och råvaruåtervinning. Detta är områden som väntas ha fortsatt kraftig strukturell tillväxt under de kommande decennierna.

Vision

Vår vision är att vara den ledande börsnoterade acceleratorn i Sverige för innovativa bolag inom Cleantech-området.

Strategi

Investeringar i små onoterade innovationsbolag innebär en hög risk i vart och ett bolag för sig. För att fånga de största värdeökningarna krävs bland annat uthållighet över tid. RVN’s portfölj har därför en balanserad riskspridning, och omfattar minoritetsandelar i ett flertal bolag, vilka befinner sig i såväl tidig som mera mogen utvecklingsfas.

Portföljbolag

Våra portföljbolag är för närvarande:

Ecoetanol AB. Bolaget tillhandahåller en process med patenterad våttröska ämnat för baljväxter, främst åkerböna. Från processen erhålls proteinmjöl,  etanol, koldioxid och djurfoder. Bönorna kan skördas tidigt så att bonden hinner så höstvete och får även större skörd på grund av växtföljden. 

Soliga Energi AB Bolaget är baserat i Karlstad och erbjuder planering, installation och leasingavtal för små- och medelstora solelanläggningar. Soligas grundare har bakgrund i Glava Solenergicenter vid Arvika, och har även kopplingar till den starka solindustrin i Norge. 

Reliefed AB, Varberg. Bolaget erbjuder en egen utvecklad, patententerad, innovation för industriell produktion med så kallad 3D extrusion. Produktions-metoden ger många fördelar, bland annat stora besparingar vad gäller material och energiförbrukning. 

Mindconnect AB, Stockholm. Bolaget erbjuder nya tjänster för fordonsnavigation och logistik baserat på smart hantering av data om trafikflöden, speciellt utvecklad för storstäder.

Green-Charge Infra AB, Karlskrona. Bolaget erbjuder olika tjänster inom betalning och infrastruktur för elbilar.

Geotermica (En bifirma till RVN) bedriver prospektering och utvinning av geotermiska energiresurser. Verksamheten har varit vilande under några år, men kommer sannolikt att återupptas igen under 2019. Geotermica sökte tidigare 2011 en licens för geotermisk energi på det Eoliska öarna utanför Sicilien men förlorade i budgivning till bolaget K Energy srl. Nu, under 2018, har emellertid licensen tillbakadragits av myndigheterna från K Energy srl. Som tvåa i tidigare budgivning kommer därmed licensen sannolikt att tilldelas Geotermica. Vi förbereder oss nu för tilldelning av licensen under 2019 och gör oss beredda att inleda arbetsprogrammet med prospektering,  i samarbete med en lokal elproducent och en entreprenör.