News from RVN


Click to open PRESS RELEASE in new window

 

Kallelse till Årsstämma / Call for AGM - 2019-06-18

Teckningssedel MED och UTAN företrädesrätt - Nyemission - November 2018

Information till våra aktieägare - Brev till aktieägarna - 2018-11-01

Subscription Form Share Issue WITH and WITHOUT preferential rights - November 2018 Issue

Information to our shareholders - Letter to our Share holders 2018-11-01

Protokoll från bolagstämman (Minutes of the general assembly)  2018-04-19

Kallelse till bolagstämma (call for general assembly) 2018-04-19

Protokoll Extra Bolagstämma (Minutes on the Extra General Assembly) 2017-11-20

Kallelse till Extra Bolagsstämma, (Call for Extra General Assembly) 2017-11-20

Länk till företagspresentation och emissionserbjudande

Teckningssedel UTAN företrädesrätt - Nyemission 2017-09-10 t.o.m 2017-11-09

Teckningssedel MED företrädesrätt - Nyemission 2017-09-10 t.o.m 2017-11-09

Subscription Form Share Issue with preferential rights - September 2017 Issue

Subscription Form Share Issue without preferential rights - September 2017 Issue

Information för våra aktieägare - Utlysning av emission 2017-09-06

Information to our Share Holders - Announcement of Share Issue 2017-09-06

Protokoll årsstämma (Minutes of Annual General assembly) 2017-05-24

Bolagsordning (Articles of association) 2017-05-24

Information för våra aktieägare  2017-04-25

Information for our share holder 2017-04-25

Kallelse till Årsstämma/call for annual general assembly 2017-05-24

Information till våra aktieägare 2017-02-06

Information to our shareholders – In English – 2017-02-06

Företrädesemission – Information – 2016-06-20

Bolagsordning 2016-06-20

Protokoll årsstämma 2016-06-20

Kallelse årsstämma 2016-06-20

Protokoll årsstämma 2015-04-29

Bolagsordning 2015-04-29

————————————————————-

RVN Teckningssedel 2018-11-01 LL

RVN Subscription form 2018-11-01 LL-E

RVN Teckningssedel 2018-11-01 AS

RVN Teckningssedel 2018-11-01 DE

RVN Subscription form 2018-11-01 DE-E